Thursday, January 28, 2010

给不会过去的过去。。。

你知道我要说什么的,你知道的。

因为我们是世界上独一无二的共同体,在各自的世界里发出同样的光芒。

今天在写乐评听到这首歌,好像是唱给我们听的。

莫文蔚- 外面的世界

在很久很久以前
你拥有我我拥有你
在很久很久以前
你离开我去远空翱翔

外面的世界很精彩
外面的世界很无奈
当你觉得外面的世界很精彩
我会在这里衷心的祝福你

每当夕阳西沉的时候
我总是在这里盼望你
天空中虽然飘着雨
我依然等待你的归期

在很久很久以前
你拥有我我拥有你
在很久很久以前
你离开我去远空翱翔

外面的世界很精彩
外面的世界很无奈
当你觉得外面的世界很无奈
我还在这里耐心的等着你

每当夕阳西沉的时候
我总是在这里盼望你
天空中虽然飘着雨
我依然等待你的归期
我依然等待你的归期要幸福,说好要赢的。

Wednesday, January 27, 2010

3点43分。。。

当你觉得自己一无是处时,你会怎么做?

发呆?无能为力?还是想把自己丢进垃圾桶?


3点43分,无力地在电台,看着被我搞砸的一切,好想死哦。。。。。。(只是比喻)


谁来教我勇敢?

Saturday, January 23, 2010

棉花糖。。。

谢谢棉花糖给我的一切,因为他们,我发现把梦想挂在嘴边不是一件自嘲的事。

梦想是什么,你想到了吗?

和棉花糖的认识,是在一次失眠的夜晚找到一个叫indievox的网站。因为失眠,也因为不想做选择,所以我点击“本日幸运专辑”,然后粉红色的背景,可爱的棉花糖,再加上“2375”,我就起飞了。

第一次见面,那是在台北西门町。

第二次见面,那是在台北师大夜市的一间咖啡厅。

第三次见面,新加坡。


其实想说的很多,化作文字也许没人感兴趣,但还是想说谢谢,因为梦想在棉花糖的护航下飞翔得很自在。

圣哲看起来木木的,可是我知道他压力很大,所以其实可以很疯,但也不可以很疯。常常想问他,你的秘密,你的负担,有人分担吗?

小球很幸福,因为周围的人都很怕她受伤,所以把她好好地捧在手心,让污浊的世界会对她怯步。圣哲对她的保护像大气层保护着地球,很大很大很大,但活在里面的人,未必感受得到那份重量。我希望,大人的世界能够允许孩子气的天真,因为这是平衡空气污染的重要元素。商业没资格摧毁纯洁的梦想。

我希望,棉花糖能够被更多人听到,因为他们值得。

我希望,棉花糖不要被瞧不起,哪怕是自家人。

不管以后棉花糖会怎么样,但这一刻,你们有我们。

谢谢圣哲,谢谢小球,虽然帮不了你们什么,但转身时,我还是在。

---

最近心事很多,眼泪也多了。不知道能怎么样分担,因为眼泪模糊视线的当儿,也模糊了我的勇气。

我真的不知道该怎么办。

苏打绿的“无眠”很好听,至少我的眼泪喜欢。(p/s: 小球唱出我的眼泪,下次见面,我要给她一个拥抱)


無眠
詞/青峰&暐哲曲/小威

今阿日月娘那這呢光
照著阮歸暝攏未凍睏
連頭毛都沒休睏(親像魚死底花園)
你甘知阮對你的思念
希望你有同款的夢
咱兩人做陣返來那一天
互相依偎的情愛

底你的心肝內
是不是還有我的存在
永遠攏底等
有時陣嘛會不甘願

想講要作伙飛
去一個心中美麗的所在
所有的一切攏總尬你放作夥
希望你 會當了解(為著你 我一定等)

我不管多少時間多少目屎多少失望來忍耐
我不管你當時會返來
其實我嘛不知影為怎樣為怎樣憨憨等待

你 是我唯一的愛